Đóng

Trang Chủ Kỹ Sư Frontend

Thời gian: 2020/07/15

ここから本文です。

Kỹ Sư Frontend

Yêu cầu:

 • Có từ 2 năm kinh nghiệm phát triển Front End: XHTML, HTML5, CSS, CSS3, Animation, Jquery, Javascript Pure,…
 • Có kiến thức về UI / UX.
 • Có kinh nghiệm về một trong các framwork: Bootstrap, Materialize…
 •  CSS preprocessors : LESS, SASS.
 • Có hiểu biết về khái niệm như OOCSS, BEM, SMACSS, CSS Module, Atomit, ITCSS,SUIT CSS.
 • Có kinh nghiệm phát triển accessibility và usability.

Dành cho Mobile:

 • Có kinh nghiệm với Responsive Web Design and compatible cross-browser.
 • Có hiểu biết về Retina.
 • Đánh giá vấn đề tốt / Kỹ năng giải quyết vấn đề tốt.
 • Kỹ năng teamwork.
 • Suy nghĩ tích cực.

Mức lương:

 • Từ 12.000.000 ~24.000.000  VND/tháng

Số lượng:

 • 03 người

contact

Liên Hệ

Mọi thắc mắc về phát triển offshore theo mô hình Lab, xin vui lòng liên hệ đến Global Design IT.