Đóng

ここから本文です。

About Cookies Handling

Trang web của chúng tôi hiện đang sử dụng Cookie để hiển thị trang web, điều tra và phân tích thống kê tình hình duyệt page một cách tối ưu và thích hợp nhất với mục đích nâng cao tính tiện lợi khi khách hàng sử dụng trang web.

Cookie là gì?

Cookie là những tập tin hay những mẩu thông tin được lưu trên các thiết bị có thể kết nối internet chẳng hạn như máy tính hay thiết bị điện thoại của khách hàng khi truy cập vào trang web. Cookie có 2 loại là “Session cookies (Cookies phiên)” và “Persistent cookies (Cookies liên tục)”. Session cookies lưu trữ thông tin tạm thời trong thời gian người dùng đang duyệt page. Còn Persistent cookies lưu trữ thông tin trên máy tính của khách hàng ngay cả khi đã duyệt page xong và được lưu trong khoảng thời hạn hiệu lực đã được chỉ định hoặc cho đến khi khách hàng xóa đi (bằng thủ công).

Sử dụng Cookie trên trang Web của chúng tôi

Trang web của chúng tôi sử dụng Cookie với các mục đích chủ yếu như bên dưới. Ngoài ra chúng tôi không sử dụng với mục đích lấy thông tin cá nhân của khách hàng.

  • Dùng để nâng cao service, hiển thị của Website một cách tối ưu nhất
  • Dùng để quản lý tạm thời các thông tin khách hàng đã nhập
  • Dùng để hướng dẫn website 1 cách thích hợp nhất cho từng quốc gia và khu vực và khách hàng đang truy cập
  • Dùng để điều tra và phân tích Thống kê tình trạng duyệt page

Cookie Management

Hầu hết các trên các trình duyệt hiện đang cài đặt mặc định để có thể kích hoạt (cho phép) Cookies, nhưng cũng có thể vô hiệu hóa Cookies, hiển thị cảnh báo hay cài đặt riêng biệt. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng tùy thuộc vào các phần cài đặt đó mà có thể một số chức năng của trang web không thể sử dụng được. Bên cạnh đó, thông tin Cookies đã được lưu trữ khách hàng có thể xóa được bằng thao tác trình duyệt. Cụ thể về cài đặt và thao tác trình duyệt xin vui lòng tham khảo phần Trợ giúp của trình duyệt các bạn đang sử dụng.

contact

Liên Hệ

Mọi thắc mắc về phát triển offshore theo mô hình Lab, xin vui lòng liên hệ đến Global Design IT.