Đóng

Trang Chủ Về việc xử lý thông tin cá nhân của ứng viên

Về việc xử lý thông tin cá nhân của ứng viên

ここから本文です。

Đây là phần giải thích về mục đích sử dụng, cách xử lý thông tin cá nhân mà các ứng viên đã nhập hoặc gửi cho công ty chúng tôi trong quá trình duyệt hồ sơ tuyển dụng (Sau đây xin được gọi tắt là thông tin cá nhân).
Các bạn ứng viên xin vui lòng đọc nội dung dưới đây khi đăng kí ứng tuyển.
(Chúng tôi sẽ xem việc ứng viên ứng tuyển là đồng ý với những điều dưới đây và tiến hành xử lý thông tin cá nhân theo quy định)

  • Công ty chúng tôi sẽ chỉ sử dụng thông tin cá nhân đã nhận cho mục đích duyệt hồ sơ tuyển dụng và nhất định không sử dụng nó cho bất kì mục đích nào khác.
  • Cho đến khi ứng viên gia nhập công ty, tất cả việc xử lý thông tin cá nhân sẽ được tiến hành tại công ty chúng tôi mà không ủy thác hay cung cấp cho bên thứ ba nào khác.
  • Nếu không nhận được thông tin cá nhân cần thiết để duyệt hồ sơ tuyển dụng, chúng tôi có thể sẽ không tiến hành tuyển dụng.
  • Thông tin cá nhân nhận được trong quá trình tuyển dụng sẽ được hiệu chỉnh, thêm hoặc xóa theo quy định của công ty sau khi xác nhận với chính chủ. Thêm vào đó, thông tin cá nhân của những ứng viên không được tuyển dụng sẽ được hủy sau khi kết thúc quá trình chọn lọc ứng viên.
  • Những vấn đề liên quan tới công khai, hiệu chỉnh, thêm, xóa thông tin cá nhân xin vui lòng liên hệ tới địa chỉ sau. Ngoài ra, chúng tôi không thể phản hồi về việc tiết lộ thông tin liên quan về kết quả đánh giá trong quá trình chọn lọc ứng viên. Mong các bạn thông cảm.