Đóng

Trang Chủ Dự Án Mẫu Ban xúc tiến và Hỗ trợ Đầu tư Đà Nẵng

Thời gian: 2020/07/12

ここから本文です。

Ban xúc tiến và Hỗ trợ Đầu tư Đà Nẵng

Đà Nẵng-Việt Nam không chỉ có những resort nổi tiếng, mà còn là nơi rất hấp dẫn để đầu tư

Japan Desk-cơ quan đã giúp đỡ rất nhiều trong việc thành lập công ty Global Design IT, hiện do IPA một trong những cơ quan chính phủ của thành phố Đà Nẵng quản lý, nhờ cơ duyên tư vấn thành lập Global Design IT chúng tôi đã có cơ hội đảm nhận việc tạo Website của cơ quan này, và chúng tôi đã tạo được trang có thể truyền tải thông điệp Đà Nẵng không chỉ có những resort nổi tiếng mà còn là nơi rất hấp dẫn để đầu tư chẳng hạn như thành lập công ty..v.v…Ngoài ra, việc vận hành page sẽ do Japan Desk thực hiện, và trang này chúng tôi đã sử dụng hệ thống quản lý content (CMS-8341) của công ty mẹ là Global Design để xây dựng nên.

Giới thiệu về IPA-Đà Nẵng

IPA-Đà Nẵng (Ban Xúc tiến và Hỗ trợ Đầu tư Đà Nẵng) được Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng thành lập vào năm 2000, nhằm mục đích xúc tiến đầu tư nước ngoài vào thành phố Đà Nẵng-Việt Nam. Với tư cách là kênh liên lạc-giao dịch duy nhất của các cơ quan hành chính của thành phố Đà Nẵng, IPA-Đà Nẵng hỗ trợ hoạt động đầu tư của các nhà đầu tư và các doanh nghiệp ở mọi giai đoạn.

contact

Liên Hệ

Mọi thắc mắc về phát triển offshore theo mô hình Lab, xin vui lòng liên hệ đến Global Design IT.